Đặc sản cuả Hà Giang

Hiển thị 1–12 của 44 kết quả

Đặc sản cuả Hà Giang

Ba kích tím

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Bột chùm ngây

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Bột Nghệ Đen Nguyên Chất

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Bột Nghệ Vàng

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Bột tam thất

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Cà Gai Leo Đủ Bộ

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Cây mật gấu

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Chẩm chéo

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Chè Dây Sao Cao Bằng

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Chè Đắng Cao Bằng

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Chè Vằng Khô

15,000 

Đặc sản cuả Hà Giang

Chuối Hột Rừng Khô Các Loại

15,000