Cà Gai Leo Đủ Bộ

15,000 

Sản phẩm

Thông tin chi tiết

Cà gai leo khô băm ngắn

– Đặc điểm: Chế biến dạng thô, giữ được nguyên giá trị dược tính, nguyên chất 100% không pha trộn

– Cách dùng: Hãm với nước nóng giống pha trà. Có thể để tủ mát uống giải khát ngày hè

– Đóng gói: 1Kg 

Trà cà gai leo túi lọc đóng hộp

– Đặc điểm: Cà gai leo được chế biến thành dạng trà túi lọc tiện lợi

– Cách dùng: Nhúng túi lọc vào nước ấm

– Đóng gói: Hộp 150g (60 túi lọc nhỏ)

Trà cà gai leo túi lọc đóng túi

– Đặc điểm: Cà gai leo được chế biến thành dạng trà túi lọc tiện lợi

– Cách dùng: Nhúng túi lọc vào nước ấm

– Đóng gói: 1Kg (gồm 200 túi lọc nhỏ)

Trà cà gai leo hòa tan

– Đặc điểm: Cà gai leo được chế biến thành dạng trà hòa tan tiện lợi

– Cách dùng: Pha trà hòa tan cùng nước ấm

– Đóng gói: Hộp 150g

Cao cà gai leo

– Đặc điểm: Cà gai leo được chế biến thành dạng cao tiện lợi.

– Cách dùng: Lấy một lượng cao vừa đủ hòa tan cùng nước ấm

– Đóng gói: Hộp 100g