Hạt giống củ hồi

15,000 

Thông tin về hạt giống củ hồi 

 Tên sản phẩm

 Hạt Giống Củ Hồi (Củ thì là)

 Tên La Tinh

 Foeniculum vulgare

 Xuất xứ

 Hà Lan

 Loại cây

 Hàng năm

 Tỉ lệ nảy mầm

 > 80%

 Thời gian nảy mầm

 14 – 21 ngày

 Nhiệt độ sinh trưởng

 5- 35⁰C

 Lai/ Thụ Phấn Chéo

 Thụ phấn chéo

 Thời điểm thu hoạch

 80 – 110 ngày

 Độ cao của cây khi thu hoạch

 60 cm

 Độ rộng tán

 12 – 20 cm